ჩვენს შესახებ

წმ. ნინოს  სახელობის  ქრისტიანული  მართლმადიდებლური  აპოლოგეტურმისიონერული ცენტრი  (St. Nino`s Orthodox Christian Apologetic-Missionary Centre)

 

ცენტრის მიზნები და სქმიანობის ფორმები

წმ. ნინოს  სახელობის ქრისტიანული მართლმადიდებლური აპოლოგეტურ-მისიონერული ცენტი წარმოადგენს მართლმადიდებლური სარწმუნოების აპოლოგეტიკისა და მისიონერობის განმახორციელებელ გაერთიანებას, რომელიც მიზნად ისახავს:

 

  1. ქრისტიანული მართლმადიდებლური სარწმუნოების სწავლების დაცვა და გავრცელებას;
  2. ინტერრელიგიური და ინტერკონფესიური დიალოგებისა და დისკუსიების ხელშეწყობას;
  3. აკადემიური და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება ქრისტიანული     მართლმადიდებლური ჭეშმარიტი სწავლების მიმართულებით;
  4. რელიგიური კონფლიქტების მშვიდობიანი გადაწყვეტის ხელშეწყობას;

 

  1. რელიგიური ჯგუფების მიერ დაზარალებური ადამიანების ფსიქოლოგიური დახმარებისა და სარეაბილიტაციო საქმიანობის ორგანიზებას;

 

  1. რელიგიური ჯგუფების მოწყვლადი წევრების, განსაკუთრებით ბავშვებისა და არასრულწლოვანების დაცვა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობისგან;

 

  1. “სექტოლოგიის”, “მისიოლოგიისა” და “აპოლოგეტიკის”, როგორც აკადემიური მეცნიერების დამოუკიდებელი განვითარებას;

 

  1. ახალგაზრდებისა და ფართო საზოგადოებაში რელიგიების ისტორიული, დოქტრინალური და კულტურულოგიური საფუძვლების შესახებ ობიექტური ინფორმაციის გავრცელებას;

 

  1. საზოგადოებაში რელიგიურ-კონფესიური შემწყნარებლობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობას;

 

  1. საზოგადოებაში რელიგიური განათლების მნიშვნელობის გაცნობიერებისა და განათლების სახელმწიფო სისტემაში რელიგიის სასწავლო პროგრამის დამკვიდრების ხელშეწყობას;

 

ყველა საავტორო მატერიალთა გადაწერა, რომელიც ეკუთვნის წმ.ნინოს სახელობის აპოლოგეტურ-მისიონერულ ცენტრს,
მათშორის ელექტრონული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების, გავრცელება თვითნებურად: კანონის უხეში დარღვევაა.
ნებისმიერი ინფორმაციის გადაღება ან გამოყენება საკუთარი მიზნების სასარგებლოდ, ორგანიზაციის ადმინისტრაციასთან შეთანხმების გარეშე იკრძალება საქარელოს კანონმდებლობით.