ჩვენს შესახებ სტატიები

დავეხმაროთ სასწრაფოდ!!!

დავეხმაროთ სასწრაფოდ!!!

გთხოვთ დავეხმაროთ რითიც შეგვიძლია, ეს იქნება ლოცვა თუ მიზერული მატერიალური დახმარება (ყოველი თეთრი გადამწყვეტია). პატივისცემით ადმინისტრაცია

ჩვენს შესახებ

წმ. ნინოს  სახელობის  ქრისტიანული  მართლმადიდებლური  აპოლოგეტურმისიონერული ცენტრი  (St. Nino`s Orthodox Christian Apologetic-Missionary Centre)

 

ცენტრის მიზნები და სქმიანობის ფორმები

წმ. ნინოს  სახელობის ქრისტიანული მართლმადიდებლური აპოლოგეტურ-მისიონერული ცენტი წარმოადგენს მართლმადიდებლური სარწმუნოების აპოლოგეტიკისა და მისიონერობის განმახორციელებელ გაერთიანებას, რომელიც მიზნად ისახავს:

 

  1. ქრისტიანული მართლმადიდებლური სარწმუნოების სწავლების დაცვა და გავრცელებას;
  2. ინტერრელიგიური და ინტერკონფესიური დიალოგებისა და დისკუსიების ხელშეწყობას;
  3. აკადემიური და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება ქრისტიანული     მართლმადიდებლური ჭეშმარიტი სწავლების მიმართულებით;
  4. რელიგიური კონფლიქტების მშვიდობიანი გადაწყვეტის ხელშეწყობას;

 

  1. რელიგიური ჯგუფების მიერ დაზარალებური ადამიანების ფსიქოლოგიური დახმარებისა და სარეაბილიტაციო საქმიანობის ორგანიზებას;

 

  1. რელიგიური ჯგუფების მოწყვლადი წევრების, განსაკუთრებით ბავშვებისა და არასრულწლოვანების დაცვა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობისგან;

 

  1. “სექტოლოგიის”, “მისიოლოგიისა” და “აპოლოგეტიკის”, როგორც აკადემიური მეცნიერების დამოუკიდებელი განვითარებას;

 

  1. ახალგაზრდებისა და ფართო საზოგადოებაში რელიგიების ისტორიული, დოქტრინალური და კულტურულოგიური საფუძვლების შესახებ ობიექტური ინფორმაციის გავრცელებას;

 

  1. საზოგადოებაში რელიგიურ-კონფესიური შემწყნარებლობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობას;

 

  1. საზოგადოებაში რელიგიური განათლების მნიშვნელობის გაცნობიერებისა და განათლების სახელმწიფო სისტემაში რელიგიის სასწავლო პროგრამის დამკვიდრების ხელშეწყობას;

 

ყველა საავტორო მატერიალთა გადაწერა, რომელიც ეკუთვნის წმ.ნინოს სახელობის აპოლოგეტურ-მისიონერულ ცენტრს,
მათშორის ელექტრონული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების, გავრცელება თვითნებურად: კანონის უხეში დარღვევაა.
ნებისმიერი ინფორმაციის გადაღება ან გამოყენება საკუთარი მიზნების სასარგებლოდ, ორგანიზაციის ადმინისტრაციასთან შეთანხმების გარეშე იკრძალება საქარელოს კანონმდებლობით.